fakta VISIT - Besökssystem

fakta VISIT är ett av de modernaste webbaserade besökssystemen på marknaden med många uppskattade funktioner. Besökssystemet kan med fördel kopplas till vårt LMS (Learning Management System). Genom denna koppling kan man säkerställa att besökarna har rätt information, kompetens och genomfört de utbildningar, som krävs innan de får access till en anläggning.

 • Koppla till fakta LMS
 • Skapa och hantera information och utbildningar
 • Rätt kompetens ger access

Säkerhetspolicys styr access till anläggningar

fakta VISIT är ett besökssystem för företag och anläggningar där särskild vikt läggs på Hälsa Miljö och Säkerhet (HMS). Besökssystemet är framtaget för miljöer där besökarnas behöver informeras och/eller där särskild kunskap är nödvändig för att få beträda en anläggning. Med fakta VISIT kan besökarens kompetens verifieras innan denne får access till en eller flera anläggningar.

 • För farliga eller känsliga miljöer
 • Verifiera besökarnas kompetens

Användarvänligt för besökaren

Så få knappar och knapptryckningar som möjligt är viktigt för en bra användarvänlighet. Besökaren ska inte behöva fundera på hur de ska gå till väga vid ett besök. Med fakta VISIT är strukturen för information/utbildning och in- och utcheckning profilbaserad, smidig och snabb.

 • Enkelt och snabbt för besökare
 • Profilbaserad incheckning
 • Enkel självbetjäning

Snabbt och enkelt att registrera besök

Registrera besök genom att scanna ditt körkort eller passerkort, behörigheten verifieras genom en kontroll att besökaren har fått rätt information, genomgått rätt utbildning och/eller har rätt certifikat. Systemet har möjlighet att skicka ut information och nyheter till besökarmålgrupper via mail eller sms för smidig distribution av aktuell säkerhetsinformation, nyheter, uppdaterade utbildningar eller annan väsentlig säkerhetsinformation.

 • Scanna körkort eller passerkort
 • Behörighetskontroll
 • Besökaren får information och nyheter via sms eller e-post

fakta VISIT anpassas efter era behov

Med besökssystemet fakta VISIT finns stora möjligheter till anpassningar utifrån kundens unika behov, processer, säkerhetspolicys, besökarmålgrupper och rutiner. Tanken är att våra användare inte ska behöva anpassa sitt sätt att arbeta efter vårt system, vi anpassar istället systemet efter era önskemål, design och terminologi. Har ni unika behov eller saknar ni någon funktion så gör vi de anpassningar som behövs. Systemet är helt webbaserat och inga programvaror behöver installeras på klienterna där in- och utcheckning sker.

 • Anpassas efter kundens behov
 • Enkelt att anpassa eller komplettera med nya funktioner
 • Webbaserat, kräver ingen installation

In- och utcheckning - hårdvaror

fakta VISIT innehåller en touchskärm med inbyggd eller extern dator, en etikettskrivare och en scanner. Sätt upp en eller flera skärmar efter önskemål, helt skalbart, det finns inga begränsningar. Även hårdvaror kan anpassas efter de behov och krav som gäller på plats.

 • Touchskärm
 • Etikettskrivare
 • Scanner
 • Skalbart

In- och utcheckning

Snabb in- och utcheckning genom scanning av körkort eller passerkort. Saknas körkort finns givetvis manuell registrering genom tangentbord på den touchskärm. Om besökare behöver föranmälas så ligger dessa redan laddade i systemet och prickas av när rätt identitet checkar in. När besökaren scannat sitt körkort skrivs en besöksetikett ut. Den innehåller namn på besökaren och namnet på den som är ansvarig för besöket samt vilket område, avdelning eller företag som ska besökas.

 • Möjlighet till manuell registrering
 • Möjlighet till föranmälan av besökare
 • Besöksetikett

Innan besöket

Den som bokat in ett besök kan via ett gränssnitt bjuda in en eller flera besökare. Inbjudan skickas ut via mail och innehåller information om vilken information som behöver läsas eller vilka utbildningar som krävs. I mailet finns också en länk där besökaren själv får sätta upp sitt konto och genomföra sina utbildningar. Saknas körkort kan en QR-biljett skickas till besökaren innan besöket för en förenklad identitetskontroll. Koden kan scannas in direkt från mobiltelefonens bildskärm vid inpassering. fakta VISIT kan även skicka ut en kalenderinbjudan samt en vägbeskrivning, påminnelser via sms eller e-post kan skickas ut innan besöket.

 • Bjud in en eller flera besökare via mail
 • Smidig registrering och utbildning för förstagångsbesökare
 • QR-biljett kan ersätta körkort
 • Scanna biljett direkt från mobiltelefonen

Stöd för flera språk

Systemet har fullt stöd för språkversioner och ett gränssnitt där översättningar görs av allt innehåll i fakta VISIT. Internationella besökare klickar på sitt språk eller flagga och genomför sedan kontouppsättning, utbildning och in- och utcheckning på sitt valda språk.

 • Sätt upp gränssnittet, in- och utcheckning och utbildningar på flera språk
 • Besökare väljer själv språk

Säkerheten i fokus

I fakta VISIT finns det möjlighet att lägga in rörlig grafik och video för information, utbildning och instruktioner, t.ex. demonstration av anläggningens utrymningsvägar och olika larmsignaler mm. Besökaren får även vidimera att denne tagit del av och förstått besöksanvisningarna.

 • Information via rörlig grafik eller video
 • Besökaren bekräftar att informationen är mottagen

Kontroll av utbildningsstatus och certifikat

På många företag och fabriker finns det krav på att besökare ska ha genomfört utbildningar och innehar vissa certifikat innan de får access och behörighet till företagets anläggningar. Genom att koppla samman fakta VISIT med fakta LMS (Learning Management System) kan både utbildningar och kunskapsverifiering hanteras i samma plattform. Företaget har då full kontroll över att besökarna har rätt kompetens och har genomfört de utbildningar som krävs innan de får besöka anläggningen. Det finns även möjlighet att koppla fakta VISIT till andra externa behörighetssystem och system för elektroniska personalliggare, exempelvis ID 06.

 • VISIT + LMS = komplett plattform för kompetensstyrd behörighet
 • Koppla in elektronisk personalliggare

Nekat tillträde – saknad behörighet

Det händer att en besökare står vid en anläggning och nekas incheckning på grund av att denne saknar rätt utbildning eller om en utbildning uppdaterats. Det är självfallet viktigt både för besökaren och för företaget att snabb access kan ges så att verksamheten inte blir lidande. I dessa fall kan systemet skicka en länk visa SMS eller e-post till besökaren för den utbildning som saknas. Utbildningarna är såklart mobilanpassade och kan innehålla, texter, bildspel, videofilmer och såklart olika typer av kunskapstest. Utbildningen kan alltså genomföras direkt i besökarens mobiltelefon eller på en dator, touchskärm eller surfplatta på anläggningen som kan lånas för detta ändamål.

 • Snabb komplettering vid ofullständig behörighetsprofil
 • Mobilanpassade utbildningar
 • Besökaren kan genomföra utbildning på sin mobil
 • Informationstexter, bildspel, videofilmer och kunskapstest

Var besökaren finns på anläggningen

Besökaren kan genom att klicka på områdeskartor ange var denne kommer att arbeta och uppehålla sig. På så sätt får man inte bara kontroll på vilka som är på besök, utan även var se var de befinner sig inom anläggningen, detta är en bra funktion vid stora anläggningar. Det finns såklart även möjlighet att på vissa delar av anläggningen komplettera med särskild information, exempelvis utrymning och återsamlingsplatser eller informera om särskilda regler.

 • Områdeskartor
 • Besökaren väljer var på anläggningen denne ska arbeta
 • Komplettera med områdesspecifik information

Parkeringstillstånd

Besökaren kan själv skriva ut parkeringstillstånd med datum och klockstämpel, men bara om denne finns med i systemet, är föranmäld eller har ett bokat möte.

 • Parkeringstillstånd med tidsstämpel
 • Föranmäld eller bokat besök

Administrationsgränssnitt

fakta VISIT kan ge anläggningschefer och säkerhetsansvariga en ögonblicksbild av vilka som finns inom anläggningen, där dessa anlände och när dessa eventuellt har checkat ut och lämnat anläggningen. SMS och eller e-post med påminnelser om en en besökare inte checkat ut skickas till anläggnings- eller säkerhetsansvarig samt till den person som ansvarar för besöket. Anläggningsansvariga får också statistik över besökare, in- och utcheckningar.

 • Besökarlista
 • In- och utcheckningstider
 • SMS och e-post med påminnelse till ansvariga

Närvarolista vid utrymning

Vid utrymning är det viktigt att man snabbt kan komma i kontakt med samtliga på anläggningen. Det gäller att direkt kunna säkerställa att alla är förda i säkerhet. Systemet innehåller en digital mobilanpassad närvarolista som man når via telefonen. Man kan direkt pricka av vilka som är närvarande och skicka vidare listan till extern räddningspersonal. Listan innehåller kontaktuppgifter samt uppgifter på var personerna ska uppehålla sig. Klicka på telefonnumret och ring upp personerna direkt.

 • Närvarolista direkt i mobilen
 • Se vart besökarna anmält att de ska uppehålla sig
 • Kontaktinformation direkt i listan

Push-information till skärmar

fakta VISIT ger företaget möjlighet att publicera information och nyheter som läggs ut på alla eller valda skärmar (in- och utcheckningsstationer). Varje skärm (in- och utcheckningsstation) får en unik IP-adress vilket tillåter skräddarsytt innehåll på alla skärmar. Denna funktion används ofta om dagsaktuell information behöver spridas snabbt till alla besökare eller om nya förutsättningar eller restriktioner gäller. Det kan också handla om statusinformation om anläggningen som är viktig för besökare att ta del av innan sitt besök.

 • Publicera snabbt ny information
 • Lägg ut på en, några eller alla skärmar (in- och utcheckningsstationer)